Pazartesi, 30 Kasım 2015

1 - SEMERKANDİ BABA YATIRI:

Acıpayam İlçesi'nin Yeşilyuva kasabasının Yaka mahallesindeki mezarlık içindedir.

Daha evvel türbe binası mevcut iken, bakımsızlıktan yıkılmış ve halen orta kısımlarında, baş ve ayak uçlarında Bizans Dönemi yapısı kalıntılarına ait taşların dikili bulunduğu kabrin yanlarında yine binaların oluklarına ait taşların çevrildiği harap ve bakımsız bir yatır durumundadır.

Mezar çevresinde çeşitli medeniyetlere ait sütun ve sütun başlıkları bulunmaktadır. Semerkandi Baba, Selçuklu Türkmenlerinden olup, Beyazıd Han'ın uç beyidir. Semerkandi Baba ile Beyazıd Han emirlerindeki birliklerle Elmadağı'nı ve Kayser Kalesi'ni(Yeşilyuva Kalesi) geçerek Başalan, Adatepe, Kazlaryakası ve kale etrafında toplanmış bulunan Bizans ordusu ile yaptıkları savaşlar sırasında Kaleyi zapteden ve bu toprakların fethini, Türkleşmesini sağlayan, bu uğurda şehit olan kahramanlarımızdandır.

Olayların tarzı itibariyle H.515/M.1097-1122 yıllarında öldüğü tahmin edilmektedir.

2 - IŞIK SÜLEYMAN YATIRI:

Acıpayam İlçesi'nin Yeşilyuva kasabasında Elmadağı'nın zirvesinde ve hakim yerindedir.

200'er metre mesafede buluna 4 adet yatırdan sol baştan üçüncü yatır olan "Işık Süleyman'ın" kabri, taş yığını halinde bir kabirdir.

Doğum ve ölüm tarihleri kesin olarak tespit edilemeyen "Işık Süleyman'ın" Semerkantlı olduğu Karahöyükavşarı köyündeki türbesinde medfun bulunan "Süleyman Sarızeybek" ile sıhri hısım olduğu, Acıpayam İlçesi'nin Kumavşarı kasabasındaki türbesinde medfun "Karaağaç Baba" sülalesinden olduğu, Acıpayam topraklarının fethi savaşlarına katıldığı, yararlı hizmetler gördüğü, bu savaşlarda şehit olduğu yazılı kaynaklarda sabittir.

3 - KINALI YATIRI:

Acıpayam İlçesi'nin Pınarbaşı(Tahtalı) köyünde Elmadağı tepesinde ve hakim noktasındadır.

Dağın zirvesinde taş yığını halinde, normal, yapısız ve bakımsız bir mezar halindedir. Yanında 3 adet daha yatır bulunur. Yakınında ardıç ve çam ağaçları bulunan yatırın yanına kadar stabilize orman yolu ile gidilir.

Her tepe başında bulunan dört yatırdan baştan ikincisi olan mezarında medfun kişinin, gelin olduğu zaman elinin kınası ile belirlenemeyen bir hastalıktan dolayı ölmesi söylenmekle beraber, yaşadığı dönem ve kimliği hakkında bilgi edinilememiştir.

4 - OYUK DEDESİ YATIRI:

Acıpayam İlçesi'nin Pınarbaşı(Tahtalı) köyünde Elmadağı tepesinin uç noktasında diğer üç yatırdan birisidir. Orman yolu ile gidilir. Etrafında ardıç ve çam ağaçları vardır.

Normal taş yığını halinde bakımsız bir mezardır. Adı ve yaşadığı dönem itibariyle yeterli bilgi alınamamasına rağmen, Yeşilyuva kasabasında medfun bulunan "Beyazıd Han" ile Semerkandi Baba'nın ileri karakol görevlilerinden olması, eren gazilerden olduğu, Kayser Kalesi'nin zaptı sırasında şehit olduğu söylenir.

5 - EREN DEDE YATIRI:

Acıpayam İlçesi'nin Pınarbaşı(Tahtalı) köyünün "Erenler Çamı" mevkiindedir. Çevresi çamlıktır.

Bakımsız, normal bir kabir görünümündedir. Alim ve ermişliğine inanılan kişinin hakkında tatminkar bilgi elde edilememiştir.

6 - HIDIR AVDAR DEDE YATIRI:

Acıpayam İlçesi'nin Kuyucak köyünde çamlık içindedir.

Daha önceleri muntazam yapılı türbe iken, bakımsızlıktan yıkılarak, normal bir taş yığını haline gelmiştir. Yanında çeşme olup, halen bakımsız haldedir. Hakkında bilgi bulunmamaktadır.

7 - DEDELER YATIRI:

Acıpayam İlçesi'nin Çamlık(Evkara) mahallesinde, "Erenler-Dedeler Çamlığı" mevkiindedir.

Kabir normal bir taş yığını halindedir. Etrafında bez parçaları bağlanmış çam ve çalı ağaçları bulunan "Dedeler" ikisi kadın, ikisi erkek olmak üzere dört yatır yan yanadır.

Kabirlerinde yatan kişilerin ermişlerden olduğuna inanılmakta olup, kimlikleri ve yaşadıkları devre ait bilgi edinilememiştir.

 • Yumrutaş Yatırı: İlçemiz, Yumrutaş kasabası Çarşı Camii'nin arka dip duvarı altındadır.
 • Muhtar Ağa Yatırı: Acıpayam ilçesi Orta Camii bahçesindedir.
 • Hacı Mustafa Efendi(Kara Mustafa) Yatırı: İlçemiz, Köke köyü camii yanındadır
 • Hacı Mustafa Efendi(Yardım) Yatırı: Darıveren kasabasında, eski büyük mezarlıktadır.
 • Erenler Yatırı: İlçemiz Dodurgalar kasabası, Eşeler Dağı'ndadır. Beş adet mezar vardır.
 • Serneferler Yatırı: Acıpayam İlçesi, Dodurgalar kasabası, Eşeler Yaylası'ndadır.
 • Suratoğlu Yatırı: Acıpayam İlçesi, Darıveren kasabası, mezarlık içindedir.
 • Ardıçlı Dede Yatırı: Acıpayam İlçesi, Darıveren kasabası, Yeşer mevkiindedir.
 • Namazlar Yatırı: Acıpayam İlçesi, Darıveren kasabası, Yukarı mahallededir.
 • Erenler Yatırı: Acıpayam İlçesi, Çubukçular köyündedir.
 • Asar Dede Yatırı: Acıpayam İlçesi, Sırçalık köyü, Asarlık mevkiindedir.
 • Dede Kavak Yatırı: Acıpayam İlçesi, Sırçalık köyü, Dede Kavak mevkiindedir.
 • Çapıtlı Dede Yatırı: Acıpayam İlçesi, Sırçalık köyü, Çapıtlı Dede mevkiindedir.
 • Erenler Yatırı: Acıpayam İlçesi, Yumrutaş kasabası, Hüseyin Aslan'ın evindedir.
 • Sarı Secde Dede Yatırı: Acıpayam İlçesi, Akalan kasabasındadır.
 • Hacı Abdullah Yatırı: Acıpayam İlçesi, Kumavşarı kasabasındadır.
 • Dedeler Yatırı: Acıpayam İlçesi, Dodurgalar kasabasındadır.

BİZE YAZIN

1360080421 graphic designHer türlü öneri dilek ve şikayetlerinizi bizimle paylaşın